thước kẹp

  • Hướng dẫn sử dụng thước cặp, thước kẹp

    1. Đặc điểm: Thước cặp là dụng cụ có tính đa dụng ( đo kích thước ngoài, kích thước trong, đo chiều sâu) phạm vi đo rộng, độ chính xác tương đối cao, dễ sử dụng, giá thành rẻ… 2. Cấu tạo: Hàm đo trong, hàm đo ngoài, hàm cố định, hàm động, chốt hãm, đo sâu & thân thước, Đơn vị mm/inch 3. Phân loại Thước cặp: Về tính chính xác: – Thước cặp 1/10: đo được kích thước chính xác tới 0.1mm. – Thước cặp 1/20: đo được kích thước chính xác tới 0.05mm. – Thước cặp 1/50: […]