một vụ tai nạn nổ bình gas

Nguyên nhân và cách phòng chống nổ bình gas

Nguyên nhân làm rò rỉ gas dẫn đến nổ khí gas: - Do bình gas giả (chủ yếu nhái niêm màng co hoặc bình gas quá hạn sử dụng) dẫn đến rò rỉ gas. - Do vỏ bình gas bị thủng - Do dây gas cũ làm khí gas thoá...