Biển cảnh báo hóa chất

Tên bảng : Cảnh báo chất gây ô nhiễm môi trường Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết thùng (bồn) chứa các chất gây ô nhiễm môi trường , doanh nghiệp cần có biện pháp xử lý riêng đối với các ch...

Biển cảnh báo thiết bị khoan cắt

Tên bảng : Cảnh báo lưỡi dao cắt đứt tay Mục đích : cảnh báo cho người lao động  trước những thiết bị có lưỡi dao như máy cắt giấy,tôn v.v… người lao động phải cẩn trọng để tránh bị cắt đứt tay . Tên...

Biển cảnh báo thiết bị chuyển động

Tên bảng : Cảnh báo băng tải cuốn liên tục Mục đích : cảnh báo cho người lao động trước các thiết bị băng tải băng chuyền cuốn, người lao động cần cẩn trọng để tránh bị cuốn chân tay . Tên bảng : Cản...

Biển cảnh báo nguy hiểm nhiệt – cháy nổ

Tên bảng : Cảnh báo nguy cơ nổ Mục đích : cảnh báo các thiết bị có nguy cơ nổ cao như bình (bồn) chứa khí nén, gas v.v.… Vị trí : Đặt gần hoặc tại các thiết bị trên Tên bảng : Cảnh báo bỏng lạnh . Mụ...

Biển cảnh báo nguy hiểm trên cao

Tên bảng : Cảnh báo đụng đầu . Mục đích : cảnh báo cho người lao động tại các khu vực có thiết bị treo thấp (cách sàn dưới 2 m), người lao động phải cẩn trọng để tránh bị đụng đầu, nên trang bị BHLD ...

Biển cảnh báo khu vực

Tên bảng : Cảnh báo khu vực đặt tủ điện . Mục đích : cảnh báo người lao động  trước khu vực đặt các tủ điện, cần cấm hoặc hạn chế người lao động ra vào khu vực này, trang bị đầy đủ BHLD khi làm việc ...

Biển cảnh báo hóa chất phun vào tay

Tên bảng : Cảnh báo hóa chất phun vào  tay . Mục đích : cảnh báo cho người lao động  trước những thiết bị có chứa hoặc phun xịt hóa chất (Axit, chất độc v.v…), người lao động phải cẩn trọng để tránh ...

Biển cảnh báo vật nặng dễ đỗ

Tên bảng : Cảnh báo vật nặng dễ đổ . Mục đích : Cảnh báo cho người lao động tại những khu vực kê những vật nặng dễ đổ như tủ, giá, kệ v.v…, người lao động phải cẩn trọng để tránh bị đổ vào người, tra...

Biển cảnh báo giàn giáo đang lắp

Tên bảng : Cảnh báo giàn giáo đang lắp đặt. Mục đích : Cảnh báo cho người lao động biết các giàn giáo đang trong quá trình lắp đặt, chưa được phép sử dụng. Vị trí : Đặt gần khu vực đang lắp đặt giàn ...

Biển Cảnh Báo Xích Cylin Lại Với Nhau

Tên bảng : Cảnh báo xích cylin lại với nhau . Mục đích : cảnh báo cho người lao động biết phải xích các cylin chứa khí lại với nhau khi lưu trữ, tránh trường hợp va chạm gây cháy nổ . Vị trí : Đặt tr...